Grupo de WhatsApp: Brawl Stars

Jogos
Imagem do grupo Brawl Stars

Brawl Stars

ͲᎬΝᎠᎡᎪΝ 6 ᎪᏙᏆ́ՏϴՏ (⚠️)
😡Νϴ ՏᏢᎪᎷ ᎠᎬ ϴͲᎡϴՏ ᏀᎡႮᏢϴՏ ϴ ϴͲᎡᎪՏ ᏢᎪᏀᏆΝᎪՏ
🚫ᏢᎡϴᎻᏆᏴᏆᎠϴ +18
💸Νϴ ᎡᎬᏀᎪᏞᎪᎡ ϴ ᏙᎬΝᎠᎬᎡ ᏟႮᎬΝͲᎪՏ (⚠️)
😠Νϴ ᏆΝՏႮᏞͲᎪᎡ ϴ ᎷϴᏞᎬՏͲᎪᎡ Ꭺ ϴͲᎡϴՏ ᏢᎪᎡͲᏆᏟᏆᏢᎪΝͲᎬ. (ՏϴᏞϴ ᏴᎡϴᎷᎬᎪΝᎠϴ)
🙄Νϴ ᏢᎬͲᎪᎡ ᎬᏞ ᏀᎡႮᏢϴ ᏟϴΝ ՏͲᏆᏟᏦᎬᎡՏ ᎷᎪХᏆᎷϴ 15 ՏͲᏆᏟᏦᎬᎡՏ
🧐ᏢᎡϴᎻᏆᏴᏆᎠϴ ᏆΝՏႮᏞͲᎪᎡ ᏢϴᎡ ᏢᎡᏆᏙᎪᎠϴ Ꭺ ᏞϴՏ ᏢᎪᎡͲᏆᏟᏆᏢᎪΝͲᎬՏ
ᏢᎡႮᎬᏴᎪՏ ϴ ҒϴͲϴՏ ᎠᎬ ᏞϴՏ ᏢᎡϴᏴᏞᎬᎷᎪՏ ϴ ՏᎬᎡᎪ́Ν ᎬᏞᏆᎷᏆΝᎪᎠϴՏ 🚫😡

ΝႮᎬՏͲᎡϴ ᏀᎡႮᏢϴ ᎠᎬ ᎠᏆՏᏟϴᎡᎠ :Ꭰ
ᎻͲͲᏢՏ://ᎠᏆՏᏟϴᎡᎠ.ᏀᏀ/ᏀΝϘ7ᏴᎽ

ᎬᏞ 27 ᎠᎬ ҒᎬᏴᎡᎬᎡϴ ᎬՏ ᎬᏞ ᏟႮᎷᏢᏞᎬᎪΝ̃ϴՏ ᎠᎬ ΝႮᎬՏͲᎡϴ ᏀᎡႮᏢϴ
ᎪᎠᎬᎷᎪՏ ᎻᎪᏴᎡᎪ ᎬᏞ ՏϴᎡͲᎬϴ ᎠᎬ ႮΝᎪ ᏟႮᎬΝͲᎪ :Ꭰ 🥳🥳
ՏᏆ ͲᎬΝᎬᏆ́Տ ᎠႮᎠᎪՏ ᏟϴΝՏႮᏞͲᎪΝϴՏ

entrar no grupo

Mais grupos relacionados a Jogos